Participatie

Een school wordt gemaakt door mensen. Het is dus logisch dat deze mensen de kans krijgen om hun stem te laten horen. Op die manier kunnen we werken aan de best mogelijke school. Hieronder ziet u een overzicht van de participatieorganen die ons mee helpen ‘school te maken’.

Schoolraad

De schoolraad is een overlegorgaan waarin een delegatie van ouders, leerlingen, leerkrachten, leden van het schoolbestuur en de directie zetelen. Er is zelfs een vertegenwoordiging van mensen van de ‘lokale gemeenschap’: buurtbewoners. Kortom, in de schoolraad is iedereen vertegenwoordigd en kunnen bekommernissen, ideeën, suggesties … die leven besproken worden.

Verslagen

Leerlingenraad

Geen school zonder leerlingen. Zij zijn onze doelgroep. We vinden de stem van de leerlingenraad dus uitermate belangrijk. De agendapunten die de leerlingen aanbrengen, worden altijd ernstig en in openheid besproken.

Directieraad

Ook het personeel maakt wezenlijk onderdeel uit van onze schoolwerking. In de directieraad geven vertegenwoordigers van het personeel aan wat er leeft. De directeur gaat met hiermee aan de slag.