Wie zijn we

Directeur

Caroline Berckmoes-Joos

Coördinator/ Leerlingenbegeleider

Hilde Willaert
Marijke Verbeke

Schoolbestuur

vzw KOHa (Katholiek Onderwijs Hamme)
Maatschappelijke zetel: Jagerstraat 5, 9220 Hamme
Voorzitter: Geert Van Avermaet (g.vanavermaet@kohamme.be)
Meer info via www.kohamme.be.

Schoolraad

In uitvoering van het participatiedecreet van 02.04.2004 werd voor de onderwijsinstellingen Heilig Hartinstituut Middenschool en Sint-Jozefinstituut Bovenschool één schoolraad opgericht.

De schoolraad bestaat uit vier geledingen, ieder met een gelijk aantal vertegenwoordigers:

  • het personeel
  • de leerlingen
  • de ouders
  • de lokale gemeenschap

Het aantal vertegenwoordigers per geleding bedraagt vijf.
De I.M. heeft overlegbevoegdheid en neemt daarom aan alle vergaderingen deel. Ook de directies zijn daarop aanwezig. Zij hebben adviesbevoegdheid.

De bevoegdheden omvatten:

  • informatierecht
  • adviesbevoegdheid
  • overlegbevoegdheid

De bevoegdheden en werking staan duidelijk omschreven in het huishoudelijk reglement, dat op eenvoudig verzoek geraadpleegd kan worden door elke belanghebbende.
De ouders kunnen de verslagen van de vergaderingen van de schoolraad raadplegen op de secretariaten van beide scholen (tijdens de openingsuren) of via een van de vertegenwoordigers in de schoolraad.

Scholengemeenschap

Scholen aan de Durme
http://www.durme.be/